Ejot kopsolī ar sabiedrību

Mēs vēlamies sekmēt aviācijas nozares ilgtspējīgu darbību un attīstību, tāpēc mērķtiecīgi darbojamies valsts un starptautiskās aviācijas, uzņēmējdarbības un darba devēju organizācijās.

Diskusijās par lidostas attīstību iesaistām arī pilsonisko sabiedrību – nevalstiskās organizācijas, kas darbojas vides aizsardzības jomā, pārstāv ģimeņu un cilvēku ar invaliditāti intereses un citas.

Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas  attīstība, labklājība un tās cilvēki ir mūsu galvenais galamērķis. Korporatīvā sociālā atbildība mums nav tikai vadlīnijās formulētas prioritātes, bet gan reāli darbi un rūpes par vietējo kopienu, tās labbūtību un ilgtspēju.

Apliecinājums šim mūsu mērķim ir lidostas iegūtās atzinības: 8. mīlētākais un cilvēcīgākais jeb sociāli atbildīgākais Latvijas zīmols (Latvijas mīlētāko zīmolu tops.), Ilgtspējas indeksa Platīna kategorija (Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts”).

Mēs apzināmies, ka, iespējams, neesam ērtākais un klusākais kaimiņš. Tieši tāpēc mums rūp, kā dzīvo, ko domā un jūt tie, kuri mājo rokas stiepiena attālumā no mums. Labām kaimiņattiecībām ietvaru esam piešķīruši, parakstot sadarbības memorandus ar Babītes un Mārupes novadu pašvaldībām.

Lidostas sadarbība ar vietējo kopienu ir balstīta principā “Ziedo laiku, nevis naudu!”atbalsts vietējai kopienai tiek sniegts, lidostas darbiniekiem brīvprātīgi ziedojot savu laiku, prasmes un talantus.

Taisnīga un cilvēcīga sabiedrība, mūsuprāt, ir tā, kurā pašsaprotami dzīvo ziedošanas (dāvināšanas) un labdarības principi, tāpēc mēs ne tikai sniedzam atbalstu paši, bet aicinām to darīt arī mūsu pasažierus, izvietojot un uzturot vairākus ziedojumu stendus termināla telpās.